Zgodovina Mojčinega doma

Vlečnica Preseka, ki jo je upravljala Fiskulturna zveza Slovenije , je pričela obratovati 29.11.1948. Leta 1954 je bil ustanovljen Zavod žičnice Vitranc v okviru gradbenega odbora Turističnega društva Kranjska gora. Cilj tega odbora je bil izgradnja sedežnice na Vitranc. Ob vlečnici Preseka takrat ni bilo nobene gostinske ponudbe, zato so tik ob njeni trasi postavili bife Mojca, ob izgradnji nove sedežnice se je bife Mojca leta 1958 prestavil na vrh Vitranca. Poimenovali so ga Mojčin dom. To je bilo še pred izgradnjo Doma na Vitrancu. Ko je predsednik Tito obiskal Vitranc, je najprej stopil v Mojčin dom. Ob izgradnji Doma na Vitrancu, je Mojčin dom postal odveč. Prodali so ga Štefki Bleiweis, ta pa ga je leta 1984 prodala Vitomirju Modriču. Dom je leta 2007 v denacionalizacijskem postopku dobil funkcionalno zemljišče. 25.5.2013 sta ga kupila Primož Zupančič in Matjaž Zajc.


Načrti za v prihodnje

Žičnice Kranjska gora imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje za gradnjo nove štirisedežnice na vrh Vitranca in za novo smučarsko progo. Sočasno s to gradnjo načrtujemo rušenje obstoječe brunarice in gradnjo nove lesene brunarice v tradicionalnem Alpskem stilu.